Προκήρυξη 33ης Έκθεσης - Διαγωνισμού 2014

33η Πανελλήνια Έκθεση - Διαγωνισμός Μοντελισμού της I.P.M.S. Eλλάδος.

 

Ολυμπιακό Συγκρότημα Χόκεϊ

(Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού - Είσοδος από Λ. Ποσειδώνος)

 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

Ειδικό αφιέρωμα : «100 χρόνια από την έναρξη του Α' Π.Π.  &

70 χρόνια από την απόβαση στην Νορμανδία (D-DAY)».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

A.     Συμμετοχή εκθεμάτων

A1.      Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση – διαγωνισμό μοντελισμού της IPMS Ελλάδος, έχουν όσοι το επιθυμούν, είτε είναι μέλη της IPMS, είτε όχι.

A2.      Τα μέλη όπως και οι νέοι κάτω των 16 ετών συμμετέχουν δωρεάν. Τα μη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν 10€ ανά μοντέλο. Για συμμετοχές άνω των 2 μοντέλων, θα καταβάλλουν 5€ ανά επιπλέον μοντέλο. Για τις ομαδικές συμμετοχές το αντίτιμο της συμμετοχής ορίζεται σε 5€ ανά μοντέλο.

Α3.      Προεγγραφή Εκθεμάτων

Α3.1    Η προεγγραφή των μοντέλων στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτική. Για το σκοπό αυτό και για τη διευκόλυνση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Κριτικής Επιτροπής κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2014 με ηλεκτρονική μορφή (είτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.ipms-hellas.gr είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του Συλλόγου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), είτε με έντυπη μορφή (στην ταχυδρομική θυρίδα του συλλόγου : IPMS ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΘ 79167, Αθήνα 17502 – δεκτή σφραγίδα ΕΛΤΑ έως 19 Σεπτεμβρίου 2014) συμπληρωμένο το ειδικό δελτίο συμμετοχής στο οποίο θα περιγράφονται τα στοιχεία του μοντέλου συμμετοχής του (δηλ. τίτλος / κλίμακα / κατηγορία / κλάση / εταιρεία κατασκευής / λεπτομέρειες της κατασκευής / χρήση τυχόν βελτιωτικών ή έτοιμων σετ μετατροπής / άλλες βελτιώσεις που έγιναν κλπ).

Α3.2    Μοντέλα που δεν έχουν προεγγραφεί, δεν θα γίνουν δεκτά στο διαγωνισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα εξεταστούν επί τούτου από την Οργανωτική Επιτροπή, είναι δυνατό να γίνουν δεκτά εκθέματα που δεν έχουν προεγγραφεί, με την υποχρεωτική καταβολή χρηματικού προστίμου της τάξης των 10€ ανά μοντέλο. Το πρόστιμο λόγω μη προεγγραφής, ισχύει για όλους (μέλη και μη μέλη της IPMS ).

A4.      Παραλαβή – παράδοση εκθεμάτων, λειτουργία έκθεσης

Α4.1    Η παραλαβή των εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Πέμπτη, 2 και την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014 κατά τις ώρες 12:00 έως 20:00.Μοντέλα τα οποία θα παραληφθούν μετά από τις παραπάνω ημερομηνίες θα τίθενται αναγκαστικά εκτός συναγωνισμού (ΕΣ). Εξαιρούνται τα μοντέλα για τα οποία θα έχει εγκαίρως υπάρξει ειδική συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με τις ώρες παράδοσης και επιστροφής τους καθώς και με τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

Α4.2    Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό ως εξής :

·      Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014            12:00 έως 21:00

·      Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014   11:00 έως 21:00

·      Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014          12:00 έως 21:00

·      Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014           10:00 έως 18:00

Α4.3    Το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014, η αίθουσα των εκθεμάτων θα παραμείνει υποχρεωτικά κλειστή για τους επισκέπτες έως τις 12:00 λόγω της διαδικασίας κριτικής των μοντέλων. Πρόσβαση στην αίθουσα θα έχουν μόνο τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Α4.4    Η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού, θα γίνει την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2014 (16:00 έως 18:00)

Α4.5    H παράδοση (επιστροφή) των εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2014, μετά τις 18:00 και έως τις 20:00. Μετά τις 20:00 η Οργανωτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη θα φέρει για τη φύλαξη των μοντέλων.

A5.      Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση των εκθετών. Από τη στιγμή που θα καταληφθεί ο διαθέσιμος χώρος ουδεμία συμμετοχή θα γίνεται δεκτή.

A6.      Κατά την τοποθέτηση των εκθεμάτων στους πάγκους θα τηρείται ελεύθερη περιμετρική ζώνη πλάτους 5 εκατοστών κατ' ελάχιστο για την καλύτερη παρουσία των εκθεμάτων.

Α7.      Τα μοντέλα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατασκευασμένα από τους συμμετέχοντες μοντελιστές. Μοντέλα κατασκευασμένα από τρίτους θα τίθενται εκτός συναγωνισμού (ΕΣ).

Α8.      Μοντέλα που έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε διαγωνισμούς της I.P.M.S. Ελλάδος αποσπώντας κάποια διάκριση θα τίθενται Εκτός Συναγωνισμού (ΕΣ).

A9.      Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μοντελιστές και λόγω χώρου οι μέγιστες διαστάσεις ενός εκθέματος ή της βάσης του ορίζονται στα 50x50 εκατοστά. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής ή μη κατασκευών με μεγαλύτερες διαστάσεις εφ’ όσον το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση της ΟΕ, πριν από την έκθεση. Το αντίτιμο για τη συμμετοχή εκθεμάτων με μεγαλύτερες διαστάσεις από τις μέγιστες αποδεκτές (50x50 εκατ.) ορίζεται στα 25 € ανά έκθεμα (ισχύει μόνο για τα μη μέλη).

A10.    Μοντέλα ή κατασκευές με θεματική που κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής θίγουν το κοινό αίσθημα δεν θα γίνονται δεκτά.

A11.    Η 33η έκθεση (2014) συμπίπτει χρονικά με δυο σημαντικές ιστορικές επετείους: τα 100 χρόνια από την έναρξη του Α' Π.Π. και τα 70 χρόνια από την απόβαση στην Νορμανδία (D-DAY). Με την ευκαιρία των εν λόγω επετείων και προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση του θεσμού των Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups / SIGs ), στη φετινή έκθεση θα υπάρξει μέριμνα για παρουσίαση εκθεμάτων κάθε είδους, σχετικών με αυτές, σε καθορισμένους χώρους για το σκοπό αυτό. Τα σχετικά εκθέματα θα μπορούν να συμμετέχουν κανονικά και στον διαγωνισμό  εφ’ όσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες (φυσικά, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι της προκήρυξης). Στη φόρμα προεγγραφής, θα υπάρχει σχετικό πεδίο για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στα εν λόγω SIGs.

B.     Κατηγορίες – Κλάσεις

B1.      Ο διαγωνιζόμενος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της καταχώρησης των εκθεμάτων σε όποια κατηγορία εκτός από την περίπτωση μίας εμφανέστατα εσφαλμένης καταχώρησης που ήθελε δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο της Κριτικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ορθής καταχώρησης αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή.

B2.      Οι Κατηγορίες του Διαγωνισμού είναι οι παρακάτω:

1η Ομάδα (Αεροσκάφη)

1η:       Πολιτικά αεροσκάφη ανεξαρτήτως κλίμακας.

2η:       Πολεμικά αεροσκάφη έως 1:75.

3η:       Πολεμικά αεροσκάφη Α’ Π.Π. και διπλάνα έως 1:72.

4η:       Πολεμικά αεροσκάφη Α’ Π.Π. και διπλάνα 1:71 και μεγαλύτερα.

5η:       Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα από το 1919 έως 1945, 1:72.

6η:       Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα από το 1919 έως 1945, 1:48.

7η:       Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα από το 1919 έως 1945, 1:32 & μεγαλύτερα.

8η:       Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα μετά το 1945, 1:72.

9η:       Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα μετά το 1945, 1:48.

10η:     Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα μετά το 1945, 1:32 & μεγαλύτερα.

11η:     Ελικόπτερα ανεξαρτήτως κλίμακας.

12η:     Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές αεροσκαφών.

13η:     Θεματικές συλλογές με αντικείμενο αεροσκάφη.

14η:     Διοράματα με κύριο θέμα αεροσκάφη.

 

2η Ομάδα (Στρατιωτικά οχήματα)

15η:     Τεθωρακισμένα οχήματα 1:72 και μικρότερα.

16η:     Τεθωρακισμένα οχήματα 1:48 έως και 1:32.

17η:     Μη Τεθωρακισμένα οχήματα 1:72 και μικρότερα.

18η:     Μη Τεθωρακισμένα οχήματα 1:48 έως και 1:32.

19η:     Στρατιωτικά οχήματα 1:31 και μεγαλύτερα.

20η:     Ρυμουλκούμενα πυροβόλα, πυραυλικά συστήματα, όπλα.

21η:     Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές στρατιωτικών οχημάτων.

22η:     Θεματικές συλλογές με αντικείμενο στρατιωτικά οχήματα.

23η:     Στρατιωτικά Διοράματα 1:72 και μικρότερα.

24η:     Στρατιωτικά Διοράματα από 1:48 έως και 1:32.

25η:     Στρατιωτικά Διοράματα από 1:31 και μεγαλύτερα.

 

3η Ομάδα (Πολιτικά οχήματα)

26η:     Πολιτικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κλίμακας.

27η:     Αγωνιστικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κλίμακας.

28η:     Φορτηγά & νταλίκες.

29η:     Πολιτικές Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κλίμακας.

30η:     Αγωνιστικές Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κλίμακας.

31η:     Θεματικές συλλογές με αντικείμενο πολιτικά οχήματα.

32η:     Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές πολιτικών οχημάτων και μοτοσυκλετών.

33η:     Πολιτικά διοράματα.

 

4η Ομάδα (Φιγούρες)

Στον 33ο Διαγωνισμό – Έκθεση της IPMS Ελλάδος, δεν υπάρχουν κατηγορίες για μοντέλα Φιγουρών, λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής της Έκθεσης Ιστορικής Μινιατούρας (15ο AthensShow) του Συλλόγου Ιστορικής Μινιατούρας Αθηνών (AthensSTARClub). Λεπτομέρειες στο τέλος του παρόντος.

 

Για τεχνικούς λόγους, διατηρείται η παλαιά αρίθμηση των κατηγοριών.

 

5η Ομάδα (Πλοία)

40η:     Πλοία ιστιοφόρα ανεξαρτήτως κλίμακας.

41η:     Πλοία μηχανοκίνητα πολιτικά ανεξαρτήτως κλίμακας.

42η:     Πλοία μηχανοκίνητα πολεμικά ανεξαρτήτως κλίμακας.

43η:     Πλοία ξύλινα ανεξαρτήτως κλίμακας.

44η:     Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές πλοίων.

45η:     Διοράματα με κύριο θέμα πλοία.

 

6η Ομάδα (Φαντασίας και Διάφορα)

46η:     Μοντέλα φαντασίας (Fantasy & προϊστορικά).

47η:     Μοντέλα επιστημονικής φαντασίας (Sci Fi & Movies /TVSeries).

48η:     Μοντέλα διαστήματος (Real Space).

49η:     Θεματικές συλλογές που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες.

50η:     Διάφορα μοντέλα (που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες) και ιδιοκατασκευές.

51η:     Τρένα ανεξαρτήτως κλίμακας (λειτουργικές μακέτες).

52η:     Τρένα ανεξαρτήτως κλίμακας (μη λειτουργικές μακέτες κλπ.)

53η:     Κλειστά Διοράματα (Boxed Dioramas) ανεξαρτήτως κλίμακας.

54η:     Στρατοί (Wargames).

 

B3.      Κλάσεις Διαγωνισμού

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, υπάρχουν τρεις κλάσεις:

·      «N» («Junior») για τους νέους μοντελιστές κάτω των 16 ετών,

·      «E» («Standard») για τους ενήλικες, και

·      «Π» («Master») για τους πεπειραμένους.

 

B4.      Στην κλάση «Π» Master ») μπορεί να συμμετέχει όποιος το επιθυμεί. Στη συγκεκριμένη κλάση ισχύουν αυστηρότερα κριτήρια βράβευσης όπως αναλύεται παρακάτω. Στην κλάση «Π» συμμετέχουν υποχρεωτικά :

-          Όσοι έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στην ίδια κλάση (και κατηγορία).

-          Όσοι έχουν κατά το παρελθόν αποσπάσει βράβευση «BestCategory

-          Όσοι έχουν κατά το παρελθόν βραβευτεί κατ’ επανάληψη σε διαγωνισμούς της IPMSΕλλάδος με «Χρυσό» και έχουν συμπεριληφθεί σε σχετική λίστα.

B5.      Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν και μοντέλα εκτός συναγωνισμού (ΕΣ). Το αντίτιμο συμμετοχής θα είναι το ίδιο με τα του εντός συναγωνισμού. Τα εκτός συναγωνισμού μοντέλα δε συμμετέχουν στο διαγωνισμό για οποιοδήποτε από τα βραβεία που αθλοθετούνται από την I.P.M.S. Ελλάδος.

B6.      Οι Κριτές επιτρέπεται να συμμετέχουν διαγωνιστικά σε όλες τις κατηγορίες πλην αυτών που κρίνουν οι ίδιοι.  

Β7.      Καμιά αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή από τη στιγμή που έχει αναγραφεί η κλάση στο δελτίο του εκθέματος και έχει οριστικοποιηθεί η συμμετοχή.

B8.      H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ανωτέρω κατηγορίες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Β9.      Διευκρινίσεις επί των ανωτέρω και Ορισμοί

Β9.1     Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και μοντέλα που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ξύλο, ρητίνη, μέταλλο, PVC και σχετικές πλαστικές ύλες, δεδομένου του γεγονότος της κοινής, με τα πλαστικά μοντέλα, συναρμολόγησης.

Β9.2    Έτοιμα, μη συναρμολογούμενα μοντέλα θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον έχουν υποστεί ουσιαστικές μετατροπές και βελτιώσεις ή εφόσον αποτελούν μέρος διοραματικής απεικόνισης. Σημειώνεται ότι μοντέλα όπλων σε κλίμακα 1:1 δεν θα γίνουν δεκτά.

Β9.3     O χρονολογικός διαχωρισμός των κατηγοριών των αεροσκαφών έγινε λόγω των διαφορετικών τεχνικών κατασκευής και φινιρίσματος που απαιτούν τα μοντέλα των αντίστοιχων χρονικών περιόδων.

Β9.4     Ως τροποποίηση (conversion) καθορίζεται το σύνολο των ενεργειών που έχει ως αποτέλεσμα ένα μοντέλο διαφορετικού υποτύπου από αυτό που ευθέως παρέχεται από τον κατασκευαστή του μοντέλου. Δεν θεωρείται τροποποίηση η βαφή διαφορετικής παραλλαγής όπως επίσης και η χρήση διαφορετικών σημάτων από αυτά που παρέχονται στο μοντέλο.

Β9.5     Ως εκτενής μετασκευή (extended conversion) (π.χ. ένα μη τεθωρακισμένο με εντελώς νέα υπερκατασκευή ή ένα άρμα με ιδιοκατασκευασμένο πύργο και παρόμοια) θεωρείται το μοντέλο του οποίου το 50% και πλέον δεν προέρχεται από οποιαδήποτε εξαρτήματα του εμπορίου. Η χρήση έτοιμων σετ μετατροπής που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν νοείται ως εκτενής μετασκευή.

Β9.6     Ως ιδιοκατασκευή (scratchbuild) θεωρείται το μοντέλο τα κύρια τμήματα του οποίου (πχ. άτρακτος και πτέρυγες για τα αεροσκάφη, σκάφος και πύργος για τα άρματα κ.ο.κ.) δεν προέρχονται από έτοιμα εξαρτήματα αλλά έχουν κατασκευαστεί από το μοντελιστή με οποιονδήποτε τρόπο.

Β9.7     Βάση παντός τύπου μπορεί να συνοδεύει το έκθεμα αρκεί να μην ξεπερνά τα 5 εκατοστά περιμετρικά των διαστάσεων του εκθέματος. Βάση η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από μία φιγούρες (εκτός του πληρώματος στη θέση του) ή/και επιπλέον στοιχεία σκηνικού (κτίρια, κατασκευές ή άλλα αντικείμενα) αυτόματα  κατατάσσει το έκθεμα στην κατηγορία του διοράματος, εκτός αν το ορίζει σαφώς ο κατασκευαστής στο δελτίο συμμετοχής.

Β9.8     Ως διόραμα καθορίζεται ένα μοντέλο ή μια ομάδα μοντέλων επάνω σε κοινή βάση που απεικονίζουν μια δραστηριότητα ή μια κατάσταση σε ανάλογο φυσικό περιβάλλον. Το διόραμα κρίνεται ως προς την κεντρική του ιδέα και την εκτέλεση των επιμέρους στοιχείων του και όχι βάση της κλίμακας ή του μεγέθους του.

Β9.9     Ως «θεματική συλλογή» καθορίζεται ομάδα τεσσάρων (4) και πλέον μοντέλων υπό την προϋπόθεση να συνιστά ένα κατά βάση κοινό θέμα, το οποίο θα περιγράφεται σαφώς στο δελτίο συμμετοχής.

Β9.10   Μοντέλα με φινίρισμα φαντασίας (“What If”) θα συναγωνίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες του κύριου θέματός τους (πχ. ένα “what if” αεροσκάφος στα αεροσκάφη αντίστοιχης κλίμακας και κλάσης) και θα αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια με τα υπόλοιπα, εξαιρουμένου βεβαίως του κριτηρίου ιστορικής πιστότητας.

 

Γ.      Κριτική Εκθεμάτων

Γ1.       Η κριτική των μοντέλων κάθε Κατηγορίας του Διαγωνισμού γίνεται από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Οι Κριτές είναι μοντελιστές αναγνωρισμένης μοντελιστικής αξίας και κύρους και τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την έκθεση. Την εύρυθμη λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής εξασφαλίζει ο Γενικός Υπεύθυνος της Κριτικής Επιτροπής («Αρχικριτής» / Chief Judge) που θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού και το ΔΣ της IPMS Ελλάδος.

Γ2.       Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ενεργούν με βάση τις τυποποιημένες διαδικασίες που έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή. Κάθε Κριτής θα βαθμολογεί, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, σε ειδικό έντυπο-λίστα με αυξανόμενη ανά 5 βαθμούς κλίμακα βαθμολογίας από το 0 έως το 100 (5, 10, κοκ. 95, 100). Η κατάταξη και βράβευση των μοντέλων θα γίνεται από τους Κριτές με βάση τη συνολική βαθμολογία (Μέσο Όρο / ΜΟ) που αυτά θα συγκεντρώνουν.

Γ3.       Η Κριτική Επιτροπή θα έχει διαθέσιμο το πρωινό του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου 2014 για την κριτική αξιολόγηση και την παράδοση των αποτελεσμάτων στην ΟΕ και μέχρι ώρας 11:30. Μετά την παρέλευση της διορίας αυτής κανείς από τους κριτές δεν δικαιούται να αλλάξει την αξιολόγησή του ή να προσεγγίσει τα εκθέματα με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση. To πρωί της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου  και μεταξύ των ωρών 10.00-12.00 θα είναι δυνατή η επαφή των διαγωνιζομένων με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, για συζήτηση, επίλυση αποριών και παροχή συμβουλών σχετικά με τα μοντέλα τους. Το παρόν ισχύει φέτος για πρώτη φορά.

Γ4.       Τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014 (απογευματινές ώρες), είναι τελεσίδικα και δεν μεταβάλλονται.

Γ5.       Ενστάσεις για θέματα που αφορούν στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές μόνο για σοβαρά παραπτώματα και παρατυπίες και θα εξετάζονται αμέσως από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ της IPMS Ελλάδος.

Γ6.       Για να μπορεί ένα μοντέλο να διεκδικήσει κάποια από τις διακρίσεις του διαγωνισμού θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Γ6.1     Κλάση Νέων « N» / Juniors

Να έχει κολληθεί συμμετρικά στα κύρια μέρη του, να έχουν κολληθεί σωστά και καθαρά τα διαφανή μέρη του (εάν υπάρχουν), να είναι σωστά στοκαρισμένο στις ενώσεις των κομματιών (όπου απαιτείται), να έχει απαραίτητα βαφτεί με ανάλογα προς το θέμα χρώματα και τα σήματά του να είναι τοποθετημένα στις σωστές θέσεις.

Γ6.2     ΚλάσηΕνηλίκων «E» /Standard

Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στην κλάση «N» και επιπλέον να έχει αποκατασταθεί (εάν αυτό είναι δυνατόν) η λεπτομέρεια σε όσα σημεία του μοντέλου αυτή έχει θιγεί κατά το στοκάρισμα, να έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μασκαρίσματα και στις διαχωριστικές γραμμές της παραλλαγής κατά το βάψιμο, στα σήματα να έχει προβλεφθεί η «κάλυψη» ή η «εξαφάνιση» του φιλμ. Η τεχνητή παλαίωση είναι προαιρετική. Επιβραβεύεται βεβαίως η αληθοφανέστερη παρουσία του μοντέλου. Επίσης θα επιβραβεύεται ανάλογα η πρωτοτυπία στην επιλογή του θέματος.

Γ6.3     Κλάση Πεπειραμένων «Π» Master

Εδώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην κλάση «E» ενώ επιπλέον θα εκτιμάται η γνώση της συνολικής εμφάνισης του αληθινού θέματος από τον τρόπο που παρουσιάζεται το μοντέλο και οι κατά περίπτωση λεπτομέρειες, βελτιώσεις ή/και μετατροπές του.

Γ7.       Σε κάθε κλάση κάθε κατηγορίας απονέμονται χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια, (χωρίς περιορισμό στον αριθμό αυτών) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ποιότητας ή αριθμού συμμετοχών και έπαινοι. Για την απονομή των μεταλλίων απαιτείται αντίστοιχη ελάχιστη βαθμολογία ως εξής: για το χρυσό Μ.Ο. 90 βαθμοί, για το ασημένιο Μ.Ο. 80 βαθμοί και για το χάλκινο Μ.Ο. 70 βαθμοί.

 

Γ8.       Ειδικά Βραβεία

Γ8.1     Από την Κριτική Επιτροπή θα απονεμηθούν τα εξής Ειδικά Βραβεία:

Γ8.1.α   Ανεξαρτήτως κατηγορίας: Βραβεία για το Καλύτερο Ελληνικό Αεροπορικό, Στρατιωτικό, Ναυτικό και Πολιτικό θέμα καθώς και βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα (Best of the Show, ως παράγραφο Γ8.1.Γ που ακολουθεί).

Γ8.1.β    Σε κάθε κατηγορία: Βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα αυτής (“Best Category”), δηλαδή: Καλύτερο Αεροπορικό Θέμα, Καλύτερο Στρατιωτικό Θέμα, Καλύτερο Ναυτικό Θέμα, Καλύτερο Πολιτικό Θέμα, Καλύτερο Φαντασίας /Λοιπών Κατηγοριών και Καλύτερο Διόραμα (ανεξαρτήτως κατηγορίας).

Γ8.1.γ    Ανεξαρτήτως κατηγορίας: Βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα (Best of the Show), για την επιλογή του οποίου θα γίνει ειδική ψηφοφορία μεταξύ των καλύτερων εκθεμάτων κάθε ομάδας κατηγοριών (Best Category) που θα έχουν επιλέξει οι Κριτές.

Γ8.2     Ειδικά βραβεία Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος (SIGs), ανεξαρτήτως κατηγορίας: Βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα του SIG   «100 χρόνια από την έναρξη του Α' Π.Π.» και Βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα του SIG  «70 χρόνια από την απόβαση στην Νορμανδία (D-DAY)».

Γ8.3     Ειδικά βραβεία δύναται να δοθούν από τους χορηγούς, τους προσκεκλημένους συλλόγους κλπ, με απολύτως δική τους ευθύνη ως προς την επιλογή των μοντέλων και το είδος του βραβείου. Η ενημέρωση της ΟΕ για τις εν λόγω βραβεύσεις θα γίνει όχι αργότερα από το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16.00, μέσω ειδικού εντύπου που θα υπάρχει για το σκοπό αυτό, ώστε αυτά να συμπεριληφθούν εγκαίρως στο πρόγραμμα της απονομής των διακρίσεων.

 

Δ.     Διάφορα

Δ1.      H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει τα δώρα των χορηγών κατά την κρίση της. Οι όποιες κληρώσεις δώρων και η λαχειοφόρος αγορά θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00.

Δ2.      H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω άρθρων κατά την κρίση τηςκαι εφ’ όσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Δ3.      Ταυτόχρονα με τον 33ο Διαγωνισμό – Έκθεση της IPMS Ελλάδος και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθούν:

Δ3.1    Η 15η Έκθεση Ιστορικής Μινιατούρας (15ο Athens Show) του Συλλόγου Ιστορικής Μινιατούρας Αθηνών (Athens STAR Club). Για το λόγο αυτό έχει υπάρξει ανάλογη τροποποίηση των κανονισμών σε ότι αφορά στις φιγούρες. Οι μοντελιστές που θα εκθέσουν μοντέλα φιγουρών (όλων των ειδών), θα συμμετάσχουν στην Έκθεση του STAR Club (υποχρεωτικά) και αντίστοιχα όλα τα άλλα είδη μοντέλων θα συμμετάσχουν στην Έκθεση της IPMS Ελλάδος. Για τα μέλη της IPMS Ελλάδος, ισχύουν τα προνόμια των μελών (δωρεάν συμμετοχή). Οι σχετικές ρυθμίσεις θα γίνονται κατά τη διαδικασία παράδοσης των εκθεμάτων.

Δ3.2    Ο 2ος Διαγωνισμός Βαψίματος Στρατών “Paintathlon ” που αφορά σε μοντέλα Fantasy (ανωτέρω 46η Κατηγορία). Σχετικές οδηγίες – κανονισμοί θα ανακοινωθούν χωριστά.

Δ4.      H συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη γνώση και πλήρη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού της έκθεσης - διαγωνισμού.

 

Δ5.      Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας της Έκθεσης

Δ5.1    Ο εκθεσιακός χώρος στην διάρκεια λειτουργίας του διαγωνισμού, είναι στην απόλυτη αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από την αίθουσα οποιονδήποτε δεν εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας (ο οποίος για το σκοπό αυτό θα έχει αναρτηθεί σε ευκρινές σημείο στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου), δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους και τέλος δεν τηρεί σωστή και ευγενική συμπεριφορά.

Δ5.2    Επιτρέπεται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των εκθεμάτων. Για την ασφάλεια των εκθεμάτων, οι φωτογράφοι πρέπει να μην πλησιάζουν πολύ κοντά στα εκθέματα, να φορούν υποχρεωτικά τα λουράκια των καμερών τους και να μην φέρουν άλλα κρεμάμενα λουράκια, ιμάντες ή αντικείμενα. Επιτρέπεται η χρήση τρίποδου μόνο κατόπιν ενημέρωσης των υπευθύνων της Οργανωτικής Επιτροπής.

Δ5.3    Απαγορεύεται να ακουμπούν οι επισκέπτες και οι εκθέτες τα εκθέματα καθ' όλη την διάρκεια της έκθεσης. Το αυτό ισχύει και για τους κριτές, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα της Κριτικής και Αξιολόγησης των εκθεμάτων (Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014 πρωί) και μόνο με τη χρήση ειδικών γαντιών. Οποιοσδήποτε το επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί μόνο στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για να διορθώσει κάτι σε κάποιο έκθεμα ή να προτείνει κάτι σχετικό με την θέση του εκθέματος.

Δ5.4    Εντός της αίθουσας των εκθεμάτων, απαγορεύονται αυστηρά:

             -            Το Κάπνισμα.

             -            Η μεταφορά και κατανάλωση φαγητού κάθε είδους, καφέδων, αναψυκτικών κλπ.

             -            Η μεταφορά κάθε είδους κατοικίδιων ζώων.

             -            Η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων που κατά την κρίση της ΟΕ είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των εκθεμάτων.

Δ5.5    Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε να στηρίζεται στους πάγκους των εκθεμάτων και να ακουμπά προσωπικά αντικείμενα επάνω σε αυτούς.

Δ5.6    H παραμονή κάθε επισκέπτη στον εκθεσιακό χώρο, συνεπάγεται τη γνώση, πλήρη αποδοχή και εφαρμογή όλων των παραπάνω κανόνων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οργανωτική Επιτροπή

του 33ου Διαγωνισμού-Έκθεσης της I.P.M.S. Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Σταύρος Σουλής (IPMS 228)

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd