Προκήρυξη 29ης Έκθεσης - Διαγωνισμού 2010

29η Πανελλήνια Έκθεση - Διαγωνισμός Μοντελισμού της I.P.M.S. Eλλάδος.

Εκθεσιακός Πολυχώρος "Απόλλων"

Ερμουπόλεως & Πηλίου 1, Καμίνια, έναντι Κτιρίου "Ελαΐς" (Οδ. Πειραιώς)

 

 

 

20 - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

med poster 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

A.   Συμμετοχή εκθεμάτων

        A1.  Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση – διαγωνισμό μοντελισμού, έχουν όσοι το επιθυμούν, είτε είναι μέλη της IPMS, είτε όχι.

        A2. Τα μέλη όπως και οι νέοι κάτω των 16 ετών συμμετέχουν δωρεάν. Τα μη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν 10€ ανά μοντέλο, Για συμμετοχές άνω των 2 μοντέλων, θα καταβάλλουν 5€ ανά επιπλέον μοντέλο. Για τις ομαδικές συμμετοχές το αντίτιμο της συμμετοχής ορίζεται σε 5€ ανά μοντέλο.

        Α3.  Η προ-εγγραφή των μοντέλων στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτική. Για το σκοπό αυτό κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή (στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.ipms-hellas.gr ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), ή σε έντυπη μορφή (στην ταχυδρομική θυρίδα του συλλόγου : IPMS ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΘ 79167, Αθήνα 17502), συμπληρωμένο ειδικό δελτίο συμμετοχής στο οποίο εκτός του τίτλου / κλίμακας / κατηγορίας θα αναγράφει με λίγα λόγια, εάν το επιθυμεί, λεπτομέρειες της κατασκευής ή βελτιώσεις που έγιναν, προς διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπής. Από την ανωτέρω διαδικασία υποχρεωτικής προεγγραφής, εξαιρούνται οι νέοι έως 16 ετών και οι ενήλικες άνω των 55 ετών οι οποίοι μπορούν να εγγράψουν τα μοντέλα τους τη στιγμή της παράδοσης στο χώρο του διαγωνισμού.

        Α4.  Για τη διευκόλυνση όσων δεν διαθέτουν οικιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα υπάρχουν διαθέσιμοι στο χώρο της έκθεσης τις δυο πρώτες ημέρες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές για την επιτόπια εγγραφή των μοντέλων τους.

        A5.  Παραλαβή – παράδοση εκθεμάτων, λειτουργία έκθεσης.

                Α5.1                Η παραλαβή των εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 και ώρες 12:00 – 20:00 .Μοντέλα τα οποία θα παραληφθούν μετά από τις παραπάνω ημερομηνίες θα τίθενται αναγκαστικά εκτός συναγωνισμού (ΕΣ) εκτός εάν υπάρξει εγκαίρως ειδική συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή, για την παραλαβή και επιστροφή τους.

                Α5.2               Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 (12:00-21:00), την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 (11:00-21:00) και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 (10:00-16:00)

                Α5.3                Η τελετή απονομής των βραβείων και μεταλλίων του διαγωνισμού, θα γίνει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 (14:00-15:00).

                Α5.4                H παράδοση (επιστροφή) των εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 μετά τις 16:00 και έως τις 18:00. Μετά τις 18:00, η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για τη φύλαξη των μοντέλων.

        A6. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση των εκθετών. Από τη στιγμή που θα καταληφθεί ο διαθέσιμος χώρος ουδεμία συμμετοχή θα γίνεται δεκτή.

        A7. Κατά την τοποθέτηση των εκθεμάτων στους πάγκους, θα τηρείται ελεύθερη περιμετρική ζώνη πλάτους 5 εκατοστών κατ' ελάχιστο, για την καλύτερη παρουσία των εκθεμάτων.

        Α9.  Τα μοντέλα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατασκευασμένα από τους συμμετέχοντες μοντελιστές. Μοντέλα κατασκευασμένα από τρίτους θα τίθενται εκτός συναγωνισμού (ΕΣ) εκτός και εάν συνοδεύονται από έγγραφη βεβαίωση του μοντελιστή που τα κατασκεύασε ότι εκτίθενται και διαγωνίζονται με την άδειά του.

          Α10.    Εκτός συναγωνισμού (ΕΣ) θα τίθενται και τα μοντέλα που έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε διαγωνισμούς της I.P.M.S. αποσπώντας κάποια διάκριση.

        A11. Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μοντελιστές και λόγω περιορισμού του χώρου οι μέγιστες διαστάσεις ενός εκθέματος ή της βάσης του ορίζονται στα 50x50 εκατοστά. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής, ή μη κατασκευών με μεγαλύτερες διαστάσεις, εφ’ όσον το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος. Το αντίτιμο για τη συμμετοχή εκθεμάτων με μεγαλύτερες διαστάσεις απο τις μέγιστες αποδεκτές (50x50 εκατ.) ορίζεται στα 25 € ανά έκθεμα (ισχύει μόνο για τα μη μέλη).

        A12. Μοντέλα, ή κατασκευές που με το θέμα τους θίγουν το κοινό αίσθημα δεν θα γίνονται δεκτές από την Οργανωτική Επιτροπή.

      B.   Κατηγορίες – Κλάσεις

        B1. Ο διαγωνιζόμενος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καταχώρηση ενός εκθέματος σε μια κατηγορία, εκτός από την περίπτωση που έχουμε μία εμφανέστατα εσφαλμένη καταχώρηση που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο της Κριτικής Επιτροπής . Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη της ορθής καταχώρησης η Οργανωτική Επιτροπή.

        B2. Οι Kατηγορίες του Διαγωνισμού είναι οι παρακάτω :

        1η Ομάδα (Αεροσκάφη)

                1η:           Πολιτικά αεροσκάφη ανεξαρτήτως κλίμακας

                2η:           Πολεμικά αεροσκάφη έως 1:75

                3η:           Πολεμικά αεροσκάφη 1:72 ελικοφόρα

                4η:           Πολεμικά αεροσκάφη 1:72 τζετ

                5η:           Πολεμικά αεροσκάφη 1:48 ελικοφόρα

                6η:           Πολεμικά αεροσκάφη 1:48 τζετ

                7η:           Πολεμικά αεροσκάφη 1:32 & μεγαλύτερα ελικοφόρα

                8η:           Πολεμικά αεροσκάφη 1:32 & μεγαλύτερα τζετ

                9η:           Ελικόπτερα ανεξαρτήτως κλίμακας

                10η:                 Μοντέλα διπλάνων 1:72

                11η:                 Μοντέλα διπλάνων 1:48

                12η:                 Μοντέλα διπλάνων 1:32 και μεγαλύτερα

                13η:                 Μετασκευές & Ιδιοκατασκευές αεροσκαφών

                14η:                 Θεματικές συλλογές με αντικείμενο αεροσκάφη

                15η:                 Διοράματα με κύριο θέμα αεροσκάφη

2η Ομάδα (Στρατιωτικά οχήματα)

        16η:         Τεθωρακισμένα οχήματα (“Armored Vehicles”) έως και 1:72 (περιλαμβάνει τις κλίμακες 1/87, 1/76, 1/72)

        17η:                 Τεθωρακισμένα οχήματα (“Armored Vehicles”) 1:48

        18η:                 Τεθωρακισμένα οχήματα (“Armored Vehicles”) από 1:46 έως και 1:32

        19η:                 Μη Τεθωρακισμένα οχήματα (“Softskins”) έως και 1:72 (περιλαμβάνει τις κλίμακες 1/87, 1/76, 1/72, )

        20η:                 Μη Τεθωρακισμένα οχήματα (“Softskins”) 1:48

        21η:                 Μη Τεθωρακισμένα οχήματα (“Softskins”) από 1:46 έως και 1:32

        22η:                Στρατιωτικά οχήματα (“Armored Vehicles” και“ Softskins”) 1:31 και μεγαλύτερα

        23η:                 Ρυμουλκούμενα πυροβόλα, πυραυλικά συστήματα, όπλα

        24η:                 Μετασκευές & Ιδιοκατασκευές στρατιωτικών οχημάτων

        25η :        Θεματικές συλλογές με αντικείμενο στρατιωτικά οχήματα

     26η :        Στρατιωτικά Διοράματα έως και 1:72. (περιλαμβάνει τις κλίμακες 1/87, 1/76, 1/72,)

     27η :        Στρατιωτικά Διοράματα από1:48 έως και 1:32

        28η :        Στρατιωτικά Διοράματα από 1:31 και μεγαλύτερα

3η Ομάδα (Πολιτικά οχήματα)

        29η:                 Πολιτικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως είδους

        30η:                 Φορτηγά & νταλίκες

        31η:                 Πολιτικές Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως είδους

        32η:                 Θεματικές συλλογές με αντικείμενο πολιτικά οχήματα

        33η:                Ιδιοκατασκευές & μετασκευές πολιτικών οχημάτων

        34η:                 Πολιτικά διοράματα

4η Ομάδα (Φιγούρες)

        35η:                 Πεζοί ανεξαρτήτως κλίμακας

        36η:                Ιππείς ανεξαρτήτως κλίμακας

        37η:        Μπούστα

        38η:                 Μετατροπές & Ιδιοκατασκευές φιγουρών

        39η:                 Βινιέτες (έως τρεις φιγούρες, εμβαδόν βάσης έως 300 τ.εκ.)

        40η:                 Στρατοί (Wargames)

5η Ομάδα (Πλοία)

        41η:                 Πλοία ιστιοφόρα ανεξαρτήτως κλίμακας

        42η:                 Πλοία μηχανοκίνητα πολιτικά ανεξαρτήτως κλίμακας

        43η:                Πλοία μηχανοκίνητα πολεμικά ανεξαρτήτως κλίμακας

        44η:                 Πλοία ξύλινα ανεξαρτήτως κλίμακας

        45η:                 Μετασκευές & ιδιοκατασκευές πλοίων

        46η:                 Διοράματα με κύριο θέμα πλοία

6η Ομάδα (Φαντασίας και Διάφορα)

        47η:                Μοντέλα φαντασίας (Fantasy & Sci Fi)

        48η:                 Θεματικές συλλογές με άλλα αντικείμενα

        49η:                 Διάφορες ιδιοκατασκευές

        50η:                Τρένα ανεξαρτήτως κλίμακας

        51η :               Κλειστά Διοράματα (Boxed Dioramas) ανεξαρτήτως κλίμακας

        52η:               Κατηγορία Κριτών (συμμετέχουν μόνο τα μοντέλα των μελών της Κριτικής Επιτροπής και είναι εξ’ορισμού Εκτός Συναγωνισμού «ΕΣ»).

 

B3. H Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ανωτέρω κατηγορίες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

B4. Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν και μοντέλα εκτός συναγωνισμού (ΕΣ). Το αντίτιμο συμμετοχής θα είναι το ίδιο με τα εντός συναγωνισμού. Τα εκτός συναγωνισμού μοντέλα δε συμμετέχουν στο διαγωνισμό για οποιοδήποτε από τα βραβεία που αθλοθετούνται από την I.P.M.S. Ελλάδος.

B5. Κλάσεις Διαγωνισμού

        Β5.1        Στις ομάδες 1, 2, 3 και 5 και με εξαίρεση τις κατηγορίες μετασκευών - ιδιοκατασκευών και διοραμάτων υπάρχουν τρεις βασικές κλάσεις. Η κλάση «N» («Junior») για τους νέους μοντελιστές κάτω των 16 ετών, η κλάση «Απλά Μοντέλα» («Simple Kits») και η κλάση «Βελτιωμένα Μοντέλα» («Detailed Kits»).

        B 5.2        Στις υπόλοιπες ομάδες και κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω παράγραφο, υπάρχουν τρεις κλάσεις, η «N» («Junior») για τους νέους μοντελιστές κάτω των 16 ετών, η «E» («Adults») για τους ενήλικες, και η «Π» («Experienced») για τους πεπειραμένους. Εξαιρείται η Κατηγορία των Κριτών (52η) η οποία δεν έχει κλάσεις.

        Β6.  Aπό τη στιγμή που έχει αναγραφεί η κλάση στο δελτίο του εκθέματος και έχει οριστικοποιηθεί η συμμετοχή, καμιά αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. Επισημαίνεται ότι στην κλάση «Π» μπορεί να συμμετέχει όποιος το επιθυμεί. H Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κατατάσσει ή όχι, μοντέλα σε αυτήν την κατηγορία , με βάση σχετικό κατάλογο μοντελιστών που έχουν βραβευτεί τουλάχιστον τρεις φορές κατά το παρελθόν.

      Γ.    Kριτική Εκθεμάτων

        Γ1.   Η κριτική των μοντέλων θα γίνει από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη απο τουλάχιστον τρία (3) μέλη για την Κρίση κάθε Κατηγορίας του Διαγωνισμού. Οι Κριτές είναι μοντελιστές αναγνωρισμένης μοντελιστικής αξίας και κύρους και τα ονόματα τους θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την έκθεση. Την εύρυθμη λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής εξασφαλίζει ο Γενικός Υπεύθυνος της Κριτικής Επιτροπής («Αρχικριτής» / Chief Judge) που θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού και το ΔΣ της IPMS Ελλάδος.

        Γ2.   Κάθε Κριτής θα βαθμολογεί ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, σε ειδικό έντυπο-λίστα όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα εκθέματα της συγκεκριμένης κατηγορίας και κλάσης με κλίμακα βαθμολογίας από το 0 έως το 100 αυξανόμενη ανά 5 βαθμούς (5,10, κοκ. 95, 100). Η κατάταξη και βράβευση των μοντέλων θα γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώνουν από τους Κριτές. Σε περίπτωση ισοβαθμίας την τελική επιλογή θα κάνει ο Γενικός Υπεύθυνος της Κριτικής Επιτροπής («Αρχικριτής» / Chief Judge) μόνος ή σε συνεργασία με την Κριτική Επιτροπή.

        Γ3.   Τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικα και δεν μεταβάλλονται.

        Γ4.   Ενστάσεις για θέματα του διαγωνισμού, θα γίνονται δεκτές μόνο για σοβαρά παραπτώματα και παρατυπίες και θα εξετάζονται άμεσα από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ της IPMS Ελλάδος.

        Γ5.   Για να μπορεί ένα μοντέλο να διεκδικήσει κάποια από τις διακρίσεις στην κατηγορία του θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις :

          Γ 5.1   Kλάση Nέων «N»                                                                

·                Να έχει κολληθεί συμμετρικά στα κύρια μέρη του.

·                Να έχουν κολληθεί σωστά και καθαρά τα διαφανή μέρη του (εάν υπάρχουν).    

·                Να είναι σωστά στοκαρισμένο στις ενώσεις των κομματιών (όπου απαιτείται).

·                Να έχει απαραίτητα βαφτεί με ανάλογα προς το θέμα χρώματα.

·                Τα σήματά του να είναι τοποθετημένα στις σωστές θέσεις.

          Γ5 .2          Kλάση Eνηλίκων «E»

                               Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στην κλάση «N» και επιπλέον:

·                Nα έχει αποκατασταθεί (εάν αυτό είναι δυνατόν) η λεπτομέρεια σε όσα σημεία του μοντέλου έχει θιγεί κατά το στοκάρισμα.

·                Στο βάψιμο να έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μασκαρίσματα και στις διαχωριστικές γραμμές της παραλλαγής.

·                Στα σήματα να έχει προβλεφθεί η «κάλυψη» ή η «εξαφάνιση» του φιλμ.

·                Η παλαίωση εδώ είναι προαιρετική. Επιβραβεύεται βεβαίως ή αληθοφανέστερη παρουσία του μοντέλου.

·                H πρωτοτυπία στην επιλογή του θέματος θα επιβραβεύεται ανάλογα.

          Γ5 .3              Kλάση Πεπειραμένων «Π»

                               Εδώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην κλάση «E» ενώ επιπλέον θα εκτιμάται η γνώση της συνολικής εμφάνισης του αληθινού θέματος από τον τρόπο που παρουσιάζεται το μοντέλο και οι κατά περίπτωση λεπτομέρειές του.

     Γ 5.4     Kλάση «Απλών Μοντέλων» (« Simple Kits»)

                     Στην κλάση αυτή συμμετέχουν μοντέλα για την κατασκευή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο τα κομμάτια που περιέχονται στο κουτί του μοντέλου. Επιτρέπονται ορισμένες στοιχειώδεις βελτιώσεις που πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους μοντελιστές όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι αντένες στα αεροσκάφη, οι κεραίες και τα φορτώματα στα άρματα και τα οχήματα και τα ρέλια και η ιστιοφορία στα πλοία. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου βελτιωτικού σετ του εμπορίου, ή η πραγματοποίηση εκτενέστερων βελτιώσεων (άνοιγμα θυρίδων, προσθήκη λεπτομέρειας, κλπ). Επιτρέπεται η χρήση ξένων από το κιτ σημάτων εφόσον ισχύουν τα παραπάνω περί κατασκευής. Εξυπακούεται πώς και σε αυτήν την κλάση ισχύουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ποιότητας.

       Γ 5.5   Kλάση «Βελτιωμένων μοντέλων» («Detailed Kits»)

                               Στην κλάση αυτή συμμετέχουν μοντέλα στα οποία ο μοντελιστής είναι ελεύθερος να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε βελτιώσεις και προσθήκες ξένων βελτιωτικών σετ επιθυμεί. Και σ’ αυτήν την κλάση ισχύουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ποιότητας. Οπου είναι δυνατόν, η Κριτική Επιτροπή θα ελέγχει το είδος των βελτιώσεων ενώ θα εκτιμάται ιδιαίτερα ο βαθμός δυσκολίας τους.

               Γ.5 .6       Στις κλάσεις «Απλών» και «Βελτιωμένων» Μοντέλωνεξετάζονται από την Κριτική Επιτροπή τα κατασκευαστικά κριτήρια των παραγράφων Γ.5.2 και Γ.5.3 και η συνολική εικόνα του μοντέλου.

          Γ6 .   Σε κάθε κλάση κάθε κατηγορίας απονέμεται χρυσό, ασημένιο, και χάλκινο μετάλλιο και εφόσον συντρέχουν λόγοι ποιότητας ή αριθμού συμμετοχών και έπαινος. Για την απονομή των μεταλλίων απαιτείται αντίστοιχη ελάχιστη βαθμολογία ως εξής: για το χρυσό Μ.Ο. 90 βαθμοί, για το ασημένιο Μ.Ο. 80 βαθμοί και για το χάλκινο Μ.Ο. 70 βαθμοί.

          Γ7 .   Ανεξαρτήτωςκατηγορίας θα απονεμηθούν από την Κριτική Επιτροπή βραβεία για το Καλύτερο Ελληνικό Αεροπορικό, Στρατιωτικό, Ναυτικό και Πολιτικό θέμα καθώς και βραβείο για το Καλύτερο Εκθεμα (Best of the Show).

      Δ.   Διάφορα

      Δ1. H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει τα δώρα των χορηγών κατά την κρίση της. Οι όποιες κληρώσεις δώρων και η λαχειοφόρος αγορά, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12:00 (πριν από την τελετή της απονομής).

        Δ2. H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τροποποιήσεως των παραπάνω άρθρων κατά την κρίση τηςκαι εφ’ όσον οι συνθήκες το απαιτούν.

        Δ3. H συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη γνώση και πλήρη αποδοχή όλων των παραπάνω κανονισμών από το διαγωνιζόμενο.

E.   Διευκρινήσεις - Ορισμοί

E1.   Βάση παντός τύπου μπορεί να συνοδεύει το έκθεμα αρκεί να μην ξεπερνά τα 5 cm περιμετρικά των διαστάσεων του εκθέματος. Βάση η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από μία φιγούρες (εκτός του πληρώματος στη θέση του) ή/και επιπλέον στοιχεία σκηνικού (κτίρια, κατασκευές ή άλλα αντικείμενα), αυτόματα  κατατάσσει το έκθεμα στην κατηγορία του διοράματος.

E2.   Ως «διόραμα» καθορίζεται ένα μοντέλο ή μια ομάδα μοντέλων επάνω σε κοινή βάση, η οποία απεικονίζει μια δραστηριότητα ή μια κατάσταση σε ανάλογο φυσικό περιβάλλον. Tο διόραμα κρίνεται ανάλογα προς την κεντρική του ιδέα και όχι βάση της κλίμακας του.

E3.   Ως «θεματική συλλογή» καθορίζεται μια ομάδα που αριθμεί από τέσσερα (4) μοντέλα και άνω με βασική προϋπόθεση να είναι κοινού βασικού θέματος.

E4.   Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και τα κιτ που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ξύλο, ρητίνη, μέταλλο, PVC και σχετικές πλαστικές ύλες, δεδομένου του γεγονότος της κοινής, με τα πλαστικά κιτ, συναρμολόγησης.

        Ε5.   Έτοιμα, μη συναρμολογούμενα μοντέλα θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον έχουν υποστεί ουσιαστικές μετατροπές και βελτιώσεις ή εφόσον αποτελούν μέρος διοραματικής απεικόνισης. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά, μοντέλα όπλων σε κλίμακα 1:1.

E6.   Ως τροποποίηση (conversion) καθορίζεται το σύνολο των ενεργειών που αποτέλεσμα έχουν ένα μοντέλο διαφορετικού υποτύπου από αυτό που ευθέως παρέχεται από τον κατασκευαστή του. Δεν θεωρείται τροποποίηση η βαφή διαφορετικής παραλλαγής, ή η χρήση διαφορετικών σημάτων στη θέση αυτών που παρέχονται από το κιτ.

E7.   Μοντέλα με φινίρισμα φαντασίας (“What If”) θα συναγωνίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες του κύριου θέματος τους (πχ. ένα “what if” αεροσκάφος στα αεροσκάφη αντίστοιχης κλίμακας και κλάσης) και θα αξιολογούνται στα ίδια κριτήρια με τα υπόλοιπα, πλην αυτού της ιστορικής πιστότητας.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο και

την Οργανωτική Επιτροπή

του 29ου Διαγωνισμού-Έκθεσης της I.P.M.S. Ελλάδος

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

      Σταύρος Σουλής (IPMS 228)

Our website is protected by DMC Firewall!