Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης IPMS Hellas 2019

Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης IPMS Hellas

Το Διοικητικό Συμβούλιο της IPMS Ελλάδος, ενημερώνει ότι,  η Τακτική Γενική Συνέλευση (Έτους 2019) ορίζεται για την Δευτέρα 14/01/2019 στα γραφεία της Ενωσης ( Δαιδάλου 23, Ηλιούπολη), και ώρα 19.00.

Εάν την ανωτέρω ημερομηνία, δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 θα γίνει το Σάββατο 19/1/2019 (ώρα 19.00) στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

• Απολογισμός έργου του Δ.Σ. για το έτος 2018

• Οικονομικός Απολογισμός - Ισολογισμός και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018

• Άλλα ζητήματα του Συλλόγου

• Εκλογή Νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. λόγω λήξης της θητείας τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 16, παρ.2) τα ταμειακώς εντάξει μέλη μπορούν να παρίστανται στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση προς άλλο ταμειακώς εντάξει μέλος.

Οι Υποψήφιοι για το αξίωμα του Μέλους του ΔΣ και της ΕΕ , σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 19, παρ.2) πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την επιθυμία υποψηφιότητάς τους στο Δ.Σ., μέχρι και δύο(2) μέρες πριν από την Γ.Σ.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη.

 


Για το Δ.Σ. της IPMS Ελλάδος


O Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Σουλής    Σωτήρης Κωνσταντινέας
(IPMS 228)           (IPMS 1138)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!