Ανακοίνωση 01/02/2013 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση


  Το Διοικητικό Συμβούλιο της IPMS Ελλάδος προσκαλεί τα μέλη της Ενωσης στην ΤακτικήΓενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της, στην οδό Αναστάσεως 14 στην Ηλιούπολη Αττικής, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 , στις 18:30.

 

 

 Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

• Τροποποίηση Καταστατικού
• Απολογισμός έργου του Δ.Σ. για το έτος 2012
• Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012
• Ισολογισμός και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2012
• Άλλα ζητήματα του Συλλόγου
• Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του παρόντος.


Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η προβλεπόμενη από το Καταστατικό (Αρθρο 16, παρ.2) απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής (Βρυούλων και Κλαζομενών).
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό (Αρθρο 16, παρ.2) τα ταμειακώς εντάξει μέλη μπορούν να παρίστανται στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση προς άλλο ταμειακώς εντάξει μέλος.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία όλων στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη.
 
Για το Δ.Σ. της IPMS Ελλάδος
               O Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
                Σταύρος Σουλής                                           Κωνσταντίνος Στούμπανος
        (IPMS 228)                                                         (IPMS 1140)
 

 

 
Σημείωση:  Το κείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης του Καταστατικού είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος μέσω του e-mail της Ενωσης που αναγράφεται παρακάτω.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Our website is protected by DMC Firewall!