Δελτίο Τύπου 19/07/2010 - Ενέργειες της IPMS Ελλάδος εναντίον του τέως Ταμία της Ενωσης κ. Συμεών (Μάκη) Λεωνταρίδη

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2010

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της IPMS Ελλάδος, πληροφορεί τα μέλη της Ένωσης, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης της 21ης Φεβρουαρίου 2010 έχουν γίνει οι κάτωθι ενέργειες:

 

-  Στις 28 Μαίου 2010 κατατέθηκε ενώπιον του κ.Εισαγγελέως Πλημ/κων Πειραιά η από 17 Μαίου 2010  και με ΑΒΜ Α100/1104 μήνυση της Ενωσης κατά του κ. Συμεών (Μάκη) Λεονταρίδη, τέως Ταμία της Ένωσης, για τις πράξεις της απιστίας και της υπεξαίρεσης του υπόλοιπου ταμείου της Ενωσης, ποσού ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα και 15/100 (11.389,15) ευρώ, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή και εγκρίθηκε από την προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση.

 -  Επίσης την 14η Ιουλίου 2010 κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας , αγωγή κατά του κ. Λεονταρίδη (γεν. αριθμ. κατ. 130208/2010 και κατάθεσης 8444/2010) , με την οποία η IPMS Ελλάδος, αιτείται να υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στην Ενωση, το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα και 15/100 (11.389,15) ευρώ καθώς και ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ως αποζημίωση ηθικής βλάβης. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίσθηκε ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου η 6η Δεκεμβρίου 2012 με αριθμό πινακίου Η1-15.

     Η σχετική καθυστέρηση στην κατάθεση τόσο της μήνυσης όσο και της αγωγής, οφείλεται αποκλειστικά στις επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς  μέχρι και τα μέσα Ιουλίου 2010.

     Επισημαίνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, ο κ. Λεονταρίδης δεν έχει επιστρέψει στο Ταμείο της Ενωσης οποιοδήποτε χρηματικό υπόλοιπο.

Για το Δ.Σ. της IPMS Ελλάδος


O Πρόεδρος
Σταύρος Σουλής
(IPMS 228)

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd