Ανακοίνωση 19/03/2015 - Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της IPMS Ελλάδος προσκαλεί τα μέλη της Ενωσης στην ΤακτικήΓενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της, στην οδό Δαιδάλου 23 στην Ηλιούπολη Αττικής,  την Δευτέρα  30  Μαρτίου  2015 , στις 18:00.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
 
·         Απολογισμός έργου του Δ.Σ. για το έτος 2014
·         Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014
·         Ισολογισμός και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014
·         Άλλα ζητήματα του Συλλόγου
·         Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. λόγω λήξης της θητείας των.
 
 Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η προβλεπόμενη από το Καταστατικό (Αρθρο 16, παρ.2) απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, το Σάββατο  4  Απριλίου  2015 και ώρα 18.00
 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 16, παρ.2) τα ταμειακώς εντάξει μέλη μπορούν να παρίστανται στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση προς άλλο ταμειακώς εντάξει μέλος. (Κάντε Download την εξουσιοδότηση πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο).
PDF icon
 Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 19, παρ.2) , οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ και της ΕΕ, μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τις αιτήσεις τους προς το Συμβούλιο μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ..
Επισημαίνεται ότι η παρουσία όλων στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη.
 
Για το Δ.Σ. της IPMS Ελλάδος
 
   O Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Σουλής                                             Νικόλαος  Μπρέστας
(IPMS 228)                                                        (IPMS 1241)
Our website is protected by DMC Firewall!