Ανακοίνωση 04/04/2015 - Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015

Ανακοινώνεται ότι στην πραγματοποιηθήσα Τακτική Γενική Συνέλευση της IPMS Ελλάδος, η οποία υπενθυμίζεται ήταν και απολογιστική για το προηγούμενο ΔΣ και εξελεκτική για το επόμενο,
το προηγούμενο ΔΣ παρουσίασε τα πεπραγμένα του 2014 και τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό για το ίδιο έτος (και αντίστοιχη έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής)  τα οποία εγκρίθηκαν παμψηφεί.
Μετά την απαλλαγή (παμψηφεί) του προηγούμενου ΔΣ, διενεργήθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, εκλογές, από τις οποίες προέκυψε νέο ΔΣ, το οποίο αμέσως συστάθηκε σε Σώμα.
Η οριστική ανάθεση καθηκόντων των μελών του ΔΣ της IPMS Ελλάδος, που προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές έχει ως εξής :
 
Διοικητικό Συμβούλιο

- Σουλής Σταύρος (πρόεδρος)
- Κοντός Δημήτρης  (αναπληρωτής πρόεδρος - υπεύθυνος λειτουργίας νέων γραφείων)
- Στούμπανος Κωνσταντίνος  (ταμίας - υπεύθυνος ιστοσελίδας/webmaster)
- Κοντογιάννης Γιώργος  (γραμματέας - υπεύθυνος μηχανοργάνωσης/IT wizard)
- Αλεξόπουλος Παναγιώτης (μέλος - βοηθός ταμία - βοηθός αρχισυντάκτη περιοδικού)
- Δορκοφίκης Γιώργος (μέλος - βοηθός γραμματέα - βοηθός υπεύθυνου μηχανοργάνωσης/IT wizard)
- Βούρβαχης Αλέξανδρος  (μέλος - γενικός υπεύθυνος ετήσιας έκθεσης και ΟΕ έκθεσης)
 
Αναπληρωματικά μέλη

- Πρωτονοτάριος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος - υπεύθυνος επαφής με εξωτερικό)
 
Βοηθητικά Μέλη Εκτός ΔΣ

Μετσοβίτης Τριαντάφυλλος (αρχισυντάκτης περιοδικού)
Βέρρας Σταύρος (υπεύθυνος βιβλιοθήκης)
Κωνσταντινέας Σωτήρης (υπεύθυνος διανομής περιοδικού)
 
Ελεγκτική Επιτροπή

Τσώνος Μέγας
Κορομπίλης Ηλίας
Ιωάννου Φίλιππος
DMC Firewall is a Joomla Security extension!