31η Πανελλήνια Έκθεση — Διαγωνισμός Μοντελισμού της

I.P.M.S. Eλλάδος.

Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ο.Α.

(Κτίριο Πολ.Κ.Ε.Ο.Α. — πρώην Αναχωρήσεων Εξωτερικού Ο.Α. –

Είσοδος από Λ. Ποσειδώνος)

Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού

1821 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

med poster 2012 med Star Club 13 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

A. Συμμετοχή εκθεμάτων

A1. Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση – διαγωνισμό μοντελισμού της IPMS Ελλάδος, έχουν όσοι το επιθυμούν, είτε είναι μέλη της IPMS, είτε όχι.

A2. Τα μέλη όπως και οι νέοι κάτω των 16 ετών συμμετέχουν δωρεάν. Τα μη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν 10€ ανά μοντέλο. Για συμμετοχές άνω των 2 μοντέλων, θα καταβάλλουν 5€ ανά επιπλέον μοντέλο. Για τις ομαδικές συμμετοχές το αντίτιμο της συμμετοχής ορίζεται σε 5€ ανά μοντέλο.

Α3. Η προεγγραφή των μοντέλων στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτική. Για το σκοπό αυτό και για τη διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπήςκάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2012 με ηλεκτρονική μορφή (είτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www​.ipms​-hel​las​.gr είτε στο e-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.), είτε με έντυπη μορφή (στην ταχυδρομική θυρίδα του συλλόγου : IPMS ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΘ 79167, Αθήνα 17502 – δεκτή σφραγίδα ΕΛΤΑ έως 10 Οκτωβρίου 2012) συμπληρωμένο το ειδικό δελτίο συμμετοχής στο οποίο θα περιγράφονται τα στοιχεία του μοντέλου συμμετοχής του (δηλ. τίτλος /​κλίμακα /​κατηγορία /​κλάση /​εταιρεία κατασκευής /​λεπτομέρειες της κατασκευής /​χρήση τυχόν βελτιωτικών ή έτοιμων σετ μετατροπής /​άλλες βελτιώσεις που έγιναν κλπ). Μοντέλα που δεν έχουν προεγγραφεί, δεν θα γίνουν δεκτά στο διαγωνισμό.

A4. Παραλαβή – παράδοση εκθεμάτων, λειτουργία έκθεσης.

Α4.1 Η παραλαβή των εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 κατά τις ώρες 12:00 έως 20:00.Μοντέλα τα οποία θα παραληφθούν μετά από τις παραπάνω ημερομηνίες θα τίθενται αναγκαστικά εκτός συναγωνισμού (ΕΣ). Εξαιρούνται τα μοντέλα για τα οποία θα έχει εγκαίρως υπάρξει ειδική συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με τις ώρες παράδοσης και επιστροφής τους καθώς και με τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

Α4.2 Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό την Πέμπτη 18 (12:0021:00), την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 (11:0021:00) καθώς και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 (10:0016:00)

Α4.3 Η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού, θα γίνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 (14:0016:00)

Α4.4 H παράδοση (επιστροφή) των εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2011 μετά τις 16:00 και έως τις 18:00. Μετά τις 18:00 η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη φύλαξη των μοντέλων.

A5. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση των εκθετών. Από τη στιγμή που θα καταληφθεί ο διαθέσιμος χώρος ουδεμία συμμετοχή θα γίνεται δεκτή.

A6. Κατά την τοποθέτηση των εκθεμάτων στους πάγκους θα τηρείται ελεύθερη περιμετρική ζώνη πλάτους 5 εκατοστών κατ’ ελάχιστο για την καλύτερη παρουσία των εκθεμάτων.

Α7. Τα μοντέλα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατασκευασμένα από τους συμμετέχοντες μοντελιστές. Μοντέλα κατασκευασμένα από τρίτους θα τίθενται εκτός συναγωνισμού (ΕΣ) εκτός και εάν συνοδεύονται από έγγραφη βεβαίωση του μοντελιστή που τα κατασκεύασε ότι εκτίθενται και διαγωνίζονται με την άδειά του.

Α8. Μοντέλα που έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε διαγωνισμούς της I.P.M.S. αποσπώντας κάποια διάκριση θα τίθενται Εκτός Συναγωνισμού (ΕΣ).

A9. Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μοντελιστές και λόγω χώρου οι μέγιστες διαστάσεις ενός εκθέματος ή της βάσης του ορίζονται στα 50×50 εκατοστά. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής ή μη κατασκευών με μεγαλύτερες διαστάσεις εφ’ όσον το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος. Το αντίτιμο για τη συμμετοχή εκθεμάτων με μεγαλύτερες διαστάσεις από τις μέγιστες αποδεκτές (50×50 εκατ.) ορίζεται στα 25 € ανά έκθεμα (ισχύει μόνο για τα μη μέλη).

A10. Μοντέλα ή κατασκευές με θεματική που κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής θίγουν το κοινό αίσθημα δεν θα γίνονται δεκτά.

B. Κατηγορίες – Κλάσεις

B1. Ο διαγωνιζόμενος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της καταχώρησης των εκθεμάτων σε όποια κατηγορία εκτός από την περίπτωση μίας εμφανέστατα εσφαλμένης καταχώρησης που ήθελε δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο της Κριτικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ορθής καταχώρησης αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή.

B2. Οι Kατηγορίες του Διαγωνισμού είναι οι παρακάτω :

1η Ομάδα (Αεροσκάφη)

1η: Πολιτικά αεροσκάφη ανεξαρτήτως κλίμακας.

2η: Πολεμικά αεροσκάφη έως 1:75.

3η: Πολεμικά αεροσκάφη Α’ Π.Π. και διπλάνα έως 1:72.

4η: Πολεμικά αεροσκάφη Α’ Π.Π. και διπλάνα 1:71 και μεγαλύτερα.

5η: Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα από το 1919 έως 1945, 1:72.

6η: Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα από το 1919 έως 1945, 1:48.

7η: Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα από το 1919 έως 1945, 1:32 & μεγαλύτερα.

8η: Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα μετά το 1945, 1:72.

9η: Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα μετά το 1945, 1:48.

10η: Πολεμικά αεροσκάφη σχεδιασμένα μετά το 1945, 1:32 & μεγαλύτερα.

11η: Ελικόπτερα ανεξαρτήτως κλίμακας.

12η: Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές αεροσκαφών.

13η: Θεματικές συλλογές με αντικείμενο αεροσκάφη.

14η: Διοράματα με κύριο θέμα αεροσκάφη.

2η Ομάδα (Στρατιωτικά οχήματα)

15η: Τεθωρακισμένα οχήματα 1:72 και μικρότερα.

16η: Τεθωρακισμένα οχήματα 1:48 έως και 1:32.

17η: Μη Τεθωρακισμένα οχήματα 1:72 και μικρότερα.

18η: Μη Τεθωρακισμένα οχήματα 1:48 έως και 1:32.

19η: Στρατιωτικά οχήματα 1:31 και μεγαλύτερα.

20η: Ρυμουλκούμενα πυροβόλα, πυραυλικά συστήματα, όπλα.

21η: Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές στρατιωτικών οχημάτων.

22η : Θεματικές συλλογές με αντικείμενο στρατιωτικά οχήματα.

23η : Στρατιωτικά Διοράματα 1:72 και μικρότερα.

24η : Στρατιωτικά Διοράματα από 1:48 έως και 1:32.

25η : Στρατιωτικά Διοράματα από 1:31 και μεγαλύτερα.

3η Ομάδα (Πολιτικά οχήματα)

26η: Πολιτικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κλίμακας.

27η: Αγωνιστικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κλίμακας.

28η: Φορτηγά & νταλίκες.

29η: Πολιτικές Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κλίμακας.

30η: Αγωνιστικές Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κλίμακας.

31η: Θεματικές συλλογές με αντικείμενο πολιτικά οχήματα.

32η: Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές πολιτικών οχημάτων και μοτοσυκλετών.

33η: Πολιτικά διοράματα.


4η Ομάδα (Φιγούρες)

Στον 31ο Διαγωνισμό – Έκθεση της IPMSΕλλάδος, δεν υπάρχουν κατηγορίες για μοντέλα Φιγουρών, λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής της Έκθεσης Ιστορικής Μινιατούρας (13ο AthensShow) του Συλλόγου Ιστορικής Μινιατούρας Αθηνών (AthensSTARClub). Λεπτομέρειες στο τέλος του παρόντος.

Για τεχνικούς λόγους, διατηρείται η παλαιά αρίθμηση των κατηγοριών.


5η Ομάδα (Πλοία)

40η: Πλοία ιστιοφόρα ανεξαρτήτως κλίμακας.

41η: Πλοία μηχανοκίνητα πολιτικά ανεξαρτήτως κλίμακας.

42η: Πλοία μηχανοκίνητα πολεμικά ανεξαρτήτως κλίμακας.

43η: Πλοία ξύλινα ανεξαρτήτως κλίμακας.

44η: Εκτεταμένες μετασκευές & ιδιοκατασκευές πλοίων.

45η: Διοράματα με κύριο θέμα πλοία.


6η Ομάδα (Φαντασίας και Διάφορα)

46η: Μοντέλα φαντασίας (Fan­tasy & προϊστορικά).

47η: Μοντέλα επιστημονικής φαντασίας (Sci Fi & Movies/​TVSeries).

48η: Μοντέλα διαστήματος (RealSpace).

49η: Θεματικές συλλογές που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες.

50η: Διάφορα μοντέλα (που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες) και ιδιοκατασκευές.

51η: Τρένα ανεξαρτήτως κλίμακας (λειτουργικές μακέτες).

52η: Τρένα ανεξαρτήτως κλίμακας (μη λειτουργικές μακέτες κλπ.)

53η : Κλειστά Διοράματα (Boxed Dio­ra­mas) ανεξαρτήτως κλίμακας.

54η: Στρατοί (Wargames).

55η: Κατηγορία Κριτών (συμμετέχουν μόνο τα μοντέλα των μελών της Κριτικής Επιτροπής και εξ’ ορισμού τίθενται Εκτός Συναγωνισμού «ΕΣ»).

B3. Κλάσεις Διαγωνισμού

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, υπάρχουν τρεις κλάσεις:

· «N» («Junior») για τους νέους μοντελιστές κάτω των 16 ετών,

· «E» («Stan­dard») για τους ενήλικες, και

· «Π» («Mas­ter») για τους πεπειραμένους.

B4. Επισημαίνεται ότι η κατηγορία των Κριτών (55η) δεν έχει κλάσεις καθώς είναι κατηγορία εκτός συναγωνισμού. Επίσης, στην κλάση «Π» Mas­ter») μπορεί να συμμετέχει όποιος το επιθυμεί. Στη συγκεκριμένη κλάση ισχύουν αυστηρότερα κριτήρια βράβευσης όπως αναλύεται παρακάτω.

B5. Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν και μοντέλα εκτός συναγωνισμού (ΕΣ). Το αντίτιμο συμμετοχής θα είναι το ίδιο με τα του εντός συναγωνισμού. Τα εκτός συναγωνισμού μοντέλα δε συμμετέχουν στο διαγωνισμό για οποιοδήποτε από τα βραβεία που αθλοθετούνται από την I.P.M.S. Ελλάδος.

Β6. Καμιά αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή από τη στιγμή που έχει αναγραφεί η κλάση στο δελτίο του εκθέματος και έχει οριστικοποιηθεί η συμμετοχή.

B7. H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ανωτέρω κατηγορίες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Β8. Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω και Ορισμοί

Β8.1. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και τα κιτ που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ξύλο, ρητίνη, μέταλλο, PVC και σχετικές πλαστικές ύλες, δεδομένου του γεγονότος της κοινής, με τα πλαστικά κιτ, συναρμολόγησης.

Β8.2. Έτοιμα, μη συναρμολογούμενα μοντέλα θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον έχουν υποστεί ουσιαστικές μετατροπές και βελτιώσεις ή εφόσον αποτελούν μέρος διοραματικής απεικόνισης. Σημειώνεται ότι μοντέλα όπλων σε κλίμακα 1:1 δεν θα γίνουν δεκτά.

Β8.3. O χρονολογικός διαχωρισμός των κατηγοριών των αεροσκαφών έγινε λόγω των διαφορετικών τεχνικών κατασκευής και φινιρίσματος που απαιτούν τα μοντέλα των αντίστοιχων χρονικών περιόδων.

Β8.4. Ως τροποποίηση (con­ver­sion) καθορίζεται το σύνολο των ενεργειών που έχει ως αποτέλεσμα ένα μοντέλο διαφορετικού υποτύπου από αυτό που ευθέως παρέχεται από τον κατασκευαστή του κιτ. Δεν θεωρείται τροποποίηση η βαφή διαφορετικής παραλλαγής όπως επίσης και η χρήση διαφορετικών σημάτων από αυτά που παρέχονται από το κιτ.

Β8.5. Ως εκτενής μετασκευή (extendedcon­ver­sion) (π.χ. ένα μη τεθωρακισμένο με εντελώς νέα υπερκατασκευή ή ένα άρμα με ιδιοκατασκευασμένο πύργο και παρόμοια) θεωρείται το μοντέλο του οποίου το 50% και πλέον δεν προέρχεται από οποιαδήποτε εξαρτήματα του εμπορίου. Η χρήση έτοιμων σετ μετατροπής που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν νοείται ως εκτενής μετασκευή.

Β8.6. Ως ιδιοκατασκευή (scratchbuild) θεωρείται το μοντέλο τα κύρια τμήματα του οποίου (πχ. άτρακτος και πτέρυγες για τα αεροσκάφη, κατάστρωμα και πύργος για τα άρματα κ.ο.κ.) δεν προέρχονται από έτοιμα εξαρτήματα αλλά έχουν κατασκευαστεί από το μοντελιστή με οποιονδήποτε τρόπο.

Β8.7. Βάση παντός τύπου μπορεί να συνοδεύει το έκθεμα αρκεί να μην ξεπερνά τα 5 εκατοστά περιμετρικά των διαστάσεων του εκθέματος. Βάση η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από μία φιγούρες (εκτός του πληρώματος στη θέση του) ή/​και επιπλέον στοιχεία σκηνικού (κτίρια, κατασκευές ή άλλα αντικείμενα) αυτόματα κατατάσσει το έκθεμα στην κατηγορία του διοράματος.

Β8.8. Ως διόραμα καθορίζεται ένα μοντέλο ή μια ομάδα μοντέλων επάνω σε κοινή βάση που απεικονίζουν μια δραστηριότητα ή μια κατάσταση σε ανάλογο φυσικό περιβάλλον. Το διόραμα κρίνεται ως προς την κεντρική του ιδέα και την εκτέλεση των επιμέρους στοιχείων του και όχι βάση της κλίμακας ή του μεγέθους του.

Β8.9. Ως «θεματική συλλογή» καθορίζεται ομάδα τεσσάρων (4) και πλέον μοντέλων υπό την προϋπόθεση να συνιστά ένα κατά βάση κοινό θέμα.

Β8.10. Μοντέλα με φινίρισμα φαντασίας (“What If”) θα συναγωνίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες του κύριου θέματός τους (πχ. ένα “what if” αεροσκάφος στα αεροσκάφη αντίστοιχης κλίμακας και κλάσης) και θα αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια με τα υπόλοιπα, εξαιρουμένου βεβαίως του κριτηρίου ιστορικής πιστότητας.


Γ. Κριτική Εκθεμάτων

Γ1. Η κριτική των μοντέλων κάθε Κατηγορίας του Διαγωνισμού γίνεται από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Οι Κριτές είναι μοντελιστές αναγνωρισμένης μοντελιστικής αξίας και κύρους και τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την έκθεση. Την εύρυθμη λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής εξασφαλίζει ο Γενικός Υπεύθυνος της Κριτικής Επιτροπής («Αρχικριτής» /​Chief Judge) που θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού και το ΔΣ της IPMS Ελλάδος.

Γ2. Κάθε Κριτής θα βαθμολογεί, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, σε ειδικό έντυπο-​λίστα με αυξανόμενη ανά 5 βαθμούς κλίμακα βαθμολογίας από το 0 έως το 100 (5, 10, κοκ. 95, 100). Η κατάταξη και βράβευση των μοντέλων θα γίνεται από τους Κριτές με βάση τη συνολική βαθμολογία (Μέσο Όρο /​ΜΟ) που αυτά θα συγκεντρώνουν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας την τελική επιλογή θα κάνει ο Γενικός Υπεύθυνος της Κριτικής Επιτροπής («Αρχικριτής» /​Chief Judge) μόνος ή σε συνεργασία με την Κριτική Επιτροπή.

Γ3. Τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικα και δεν μεταβάλλονται.

Γ4. Ενστάσεις για θέματα που αφορούν στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές μόνο για σοβαρά παραπτώματα και παρατυπίες και θα εξετάζονται αμέσως από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ της IPMS Ελλάδος.

Γ5. Για να μπορεί ένα μοντέλο να διεκδικήσει κάποια από τις διακρίσεις του διαγωνισμού θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Γ5.1 Κλάση Νέων «N» /​Juniors

Να έχει κολληθεί συμμετρικά στα κύρια μέρη του, να έχουν κολληθεί σωστά και καθαρά τα διαφανή μέρη του (εάν υπάρχουν), να είναι σωστά στοκαρισμένο στις ενώσεις των κομματιών (όπου απαιτείται), να έχει απαραίτητα βαφτεί με ανάλογα προς το θέμα χρώματα και τα σήματά του να είναι τοποθετημένα στις σωστές θέσεις.

Γ5.2 Κλάση Ενηλίκων «E» /​Stan­dard

Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στην κλάση «N» και επιπλέον να έχει αποκατασταθεί (εάν αυτό είναι δυνατόν) η λεπτομέρεια σε όσα σημεία του μοντέλου αυτή έχει θιγεί κατά το στοκάρισμα, να έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μασκαρίσματα και στις διαχωριστικές γραμμές της παραλλαγής κατά το βάψιμο, στα σήματα να έχει προβλεφθεί η «κάλυψη» ή η «εξαφάνιση» του φιλμ. Η τεχνητή παλαίωση είναι προαιρετική. Επιβραβεύεται βεβαίως η αληθοφανέστερη παρουσία του μοντέλου. Επίσης θα επιβραβεύεται ανάλογα η πρωτοτυπία στην επιλογή του θέματος.

Γ5.3 Κλάση Πεπειραμένων «Π» Mas­ter

Εδώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην κλάση «E» ενώ επιπλέον θα εκτιμάται η γνώση της συνολικής εμφάνισης του αληθινού θέματος από τον τρόπο που παρουσιάζεται το μοντέλο και οι κατά περίπτωση λεπτομέρειες, βελτιώσεις ή/​και μετατροπές του.

Γ6. Σε κάθε κλάση κάθε κατηγορίας απονέμονται χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια, (χωρίς περιορισμό) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ποιότητας ή αριθμού συμμετοχών και έπαινοι. Για την απονομή των μεταλλίων απαιτείται αντίστοιχη ελάχιστη βαθμολογία ως εξής: για το χρυσό Μ.Ο. 90 βαθμοί, για το ασημένιο Μ.Ο. 80 βαθμοί και για το χάλκινο Μ.Ο. 70 βαθμοί.

Γ7. Ανεξαρτήτως κατηγορίας θα απονεμηθούν από την Κριτική Επιτροπή βραβεία για το Καλύτερο Ελληνικό Αεροπορικό, Στρατιωτικό, Ναυτικό και Πολιτικό θέμα καθώς και βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα (Best of the Show).

Γ8. Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθεί από την Κριτική Επιτροπή βραβείο για το Καλύτερο Έκθεμα αυτής (“BestCat­e­gory”), δηλαδή: Καλύτερο Αεροπορικό Θέμα, Καλύτερο Στρατιωτικό Θέμα, Καλύτερο Ναυτικό Θέμα, Καλύτερο Πολιτικό Θέμα και Καλύτερο Φαντασίας /​Λοιπών Κατηγοριών.

Γ9. Για την επιλογή του Καλύτερου Εκθέματος (Best of the Show) θα γίνει ειδική ψηφοφορία μεταξύ των καλύτερων εκθεμάτων κάθε ομάδας κατηγοριών (BestCat­e­gory) που θα έχουν επιλέξει οι Κριτές.

Γ10. Ειδικά βραβεία δύναται να δοθούν από τους χορηγούς, τους προσκεκλημένους συλλόγους κλπ, με απολύτως δική τους ευθύνη ως προς την επιλογή των μοντέλων και το είδος του βραβείου. Η ενημέρωση της ΟΕ για τις εν λόγω βραβεύσεις θα γίνει όχι αργότερα από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 (ώρα 16.00, μέσω ειδικού εντύπου που θα υπάρχει για το σκοπό αυτό) ώστε αυτά να συμπεριληφθούν εγκαίρως στο πρόγραμμα της απονομής των διακρίσεων.

Δ. Διάφορα

Δ1. H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει τα δώρα των χορηγών κατά την κρίση της. Οι όποιες κληρώσεις δώρων και η λαχειοφόρος αγορά θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00.

Δ2. H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω άρθρων κατά την κρίση τηςκαι εφ’ όσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Δ3. Ταυτόχρονα με τον 31ο Διαγωνισμό – Έκθεση της IPMS Ελλάδος και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί η 13η Έκθεση Ιστορικής Μινιατούρας (13ο Athens Show) του Συλλόγου Ιστορικής Μινιατούρας Αθηνών (Athens STAR Club). Για το λόγο αυτό έχει υπάρξει ανάλογη τροποποίηση των κανονισμών σε ότι αφορά στις φιγούρες. Οι μοντελιστές που θα εκθέσουν μοντέλα φιγουρών (όλων των ειδών), θα συμμετάσχουν στην Έκθεση του STAR Club (υποχρεωτικά) και αντίστοιχα όλα τα άλλα είδη μοντέλων θα συμμετάσχουν στην Έκθεση της IPMS Ελλάδος. Για τα μέλη της IPMS Ελλάδος, ισχύουν τα προνόμια των μελών (δωρεάν συμμετοχή). Οι σχετικές ρυθμίσεις θα γίνονται κατά τη διαδικασία παράδοσης των εκθεμάτων.

Δ4. H συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη γνώση και πλήρη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού της έκθεσης — διαγωνισμού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οργανωτική Επιτροπή

του 31ου Διαγωνισμού-​Έκθεσης της I.P.M.S. Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Σταύρος Σουλής (IPMS 228)